Wednesday, December 31, 2008
The New Year's celebrations are with us, and as is customary in this country we exchange our gifts.  In the past, in Malta, people exchanged gifts on New Year's Day (L-Istrina) instead of being brought by X'Mas Father.

L-istrina has now become synonymous with the fund raising event which is hosted by “Where is Everybody” and broadcast on all the local TV Stations.  The L-istrina event supposedly supports the “Community Chest Fund” - a philanthropic Institution that is under the patronage of His Excellency The President of Malta.

Charity is a good thing,  and I still have childhood memories of my parents taking me to Valletta and making me buy a gift from my pocket money to put under the massive tree in Freedom Square to be given to some kid with less means than mine.  The sense of fulfilment and joy still permeates every inch of my body every time I remember those times.

These values are long gone.

Nowadays charity is given through a breathtaking media event called L-Istrina, with great gifts being given to the public in  exchange for their donations!

I wonder:
  • Is it just another lottery?
  • Is it true that,  should there be no lottery winnings, the Community Chest fund would raise less money?
  • Are the Maltese such avid gamblers who would not otherwise donate money for charity?
  • If all the gifts that they put for lottery are turned into cash, would the total cash generated be the same or maybe more?
  • Does all the money go to the Community Chest Fund and/or other beneficiaries?
  • How is the selection of the beneficiaries done?

We should all give charity by all means, from the bottom of our heart and with all our love.

Best wishes to all Il-Manoċċa readers.
PS: to add insult to injury, last Sunday I came across an article in a local newspaper claiming that the premises/area hosting the L-Istrina 2008 event is built without proper MEPA Permits!


Might is Right....
I scratch your back and you scratch mine!!

I think we all know the outcome.  The Authorities will be charitable towards this prominent building contractor/businessman and issue him the proper permits as he desires.; possibly prior to the eve of the event.


Wednesday, December 10, 2008

Stat ta' Konfuzjoni


Waħda mill-affarijiet li jaffaxxinawni fis-sistema politika Maltija hija in-nuqqas ta' separazzjoni bejn it-twemmin personali u l-istat. Jekk hux topponi divorzju fil-liġi ta' l-istat fuq bażi ta' twemmin reliġjuż, jew jekk tridx iddaħħal klawżola li tagħmel l-abort anti-kostituzzjonali, din l-atitudni tbeżżagħni. Forsi kieku ma ġewx l-Ingliżi, u żammejna l-liġi sekulari li ġiet mponuta fuq Malta taħt il-Franċiżi, forsi konna nkunu aħjar.

Din il-konfużjoni ma tieqafx hemm. L-anqas nafu naqtgħu linja bejn l-istat u l-partit. Din il-ġimgħa rajna lil Paul Borg Olivier jibagħat email jitlob lil rapreżentanti ta' l-istat jgħaddu informazzjoni lill-Partit Nazzjonalista. Jekk jien inkellem lil ministru, m'inix inkellmu bħala kandidat ma' partit jew ieħor. Qed inkellmu bħala rapreżentant ta' l-istat. Daqshekk diffiċli naqtgħu linja dritta?

Hemm il-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista. Hemm il-Kap ta' l-Oppożizzjoni u l-Kap tal-Partit Laburista. Fiż-żewġ każi, persuna waħda, imma żewġ karigi differenti. Daqshekk diffiċli li narawhom differenti?

Wednesday, December 3, 2008

Salbu! Salbu!

Kont kwazi konvint li ser nikteb xi ħaġa dwar l-effetti siżmiċi li ħalliet warajha il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista u l-operazzjoni fina sabiex tinbidel ir-rotta ta’ ħsieb f’dan il-moviment. Kont ukoll qed niddibati l-ġirja għall-Parlament Ewropew fejn jidher biċ-ċar li kulħadd beda jagħmel il-warming up għall-isprint finali li jibda minn Jannar – min b’kandidati iddikjarati u min b’kandidati skjerati fit-tieni fillira. Imma ma’ flaħtx ma ndawwarx fehmti!

Kont qed inqalleb fil-blog ta’ George Pullicino u tfixkilt fi bloggata taħt l-isem Inneħħu l-Kurċifiss? Għal bidu kont ser naghmel ġest kattoliku u nrodd is-salib meta ħadt l-impressjoni li l-Ministru qed jaqleb progressiv. Iżda malajr intbaħt li dan ma kien minnu xejn, anzi waqa’ f’konservatiżmu u fundamentaliżmu għar minn dak tat-talibani. Dan is-sens ta’ Malta Kattolika allura trid tinkina quddiem dan is-simboliżmu, jgħoġbok jew ma jgħoġbokx hija nkwetanti. Sa ftit ta' żmien ilu kulħadd kien jitkaża bil-xenofobija assurda ta’ Norman Lowell tant li wasslu biex tellugħ il-qorti u waħħluhulu għax issa lanqas għall-MEP ma jista’ joħroġ. Allura minħabba f’dan l-artiklu lill-George Pullicino ħa nagħmlulu l-istess u nniżluh minn Ministru?

Meta kont żgħir u kont għadni nattendi l-iskola primarja kelli tifla fil-klassi tiegħi li l-ġenituri tagħha kien jiprattikaw reliġjon oħra. Din kienet ittimbrata bħala stramba għaliex fil-ħin tal-lezzjoni tar-reliġjon din ma kienetx tipparteċipa. Sfat emarġinata għax kienet differenti. Ma nistax nifhem din id-dikotomija f’dan il-pajjiż. Fuq naħa għandek bidla radikali ħali inbidlu anke l-kotba ta’ l-iskola biex issa l-istruttura tal-familja ma tibqax dik klassika ta’ l-omm u l-missier imma li naghtu possibilta ta’ familja b’ġenitur wieħed u anke bil-possibilta ta’ partner (għadna ma wassalniex li naċċettaw li l-partner ikun ta’ l-istess sess). Min banda l-oħra issib nies mill-ogħla istituzjoni ta’ pajjiżna li jitkellem b’dan il-mod faxxista.

Daqs kemm ma jaqbadnix il-bard meta nara kampanji illoġiċi bħal ma’ huma tal-Gift of Life li jitkellmu b’estremiżmu liema bħalu u li mhux dehen għall-soċjeta ċivili bħal m’hi tagħna. Ma noġezzjonax għall-kontenut per se (għalkemm ma naqbilx miegħu). Noġġezzjona għat-ton padroniżżanti. U ninkwieta l-aktar għaliex bħal mal-liġi tal-familja (ċivili) ġiet iddominata mill-liġi tal-Knisja, dawn in-nies qed jitkellmu li jridu jbiddlu il-Kostituzzjoni. Jinkwetani George Pullicino li jitkellem fuq dak li għamel Zappatero mhux bħala stat ta’ fatt imma biex jitfa dell ikraħ fuq ħsieb progressiv li fil-priċipju mhuwiex kontra ir-reliġjon imma huwa kontra in-nuqqas ta’ inklussivita. Raġunament li huwa favur l-iżolament ta’ settur ta’ nies li kapaċi lanqas għandhom sens jafu il-għala hemm min jemmen mod u min jemmen mod ieħor.